Nieuws


 

Nieuwe technische verslagen vanaf 2021

Bron: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/nieuwe-technische-verslagen-vanaf-2021

Bijna alle gebreken die nu bestaan, bestaan nog steeds in 2021. Een beperkt aantal gebreken is verdwenen, een aantal andere zijn toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Vocht: Huidige systeem maximaal 9 strafpunten. In het nieuwe systeem is een categorie II of III mogelijk. De beoordeling van vocht aan het plafond van de gemeenschappelijke delen van een gebouw is nu ook mogelijk.
 • De rookmeldersverplichting zit in de nieuwe regelgeving ook in het technisch verslag op gebouw- en woningniveau. Dit wordt gequoteerd met een gebrek van categorie II. Om een conformiteitsattest te verkrijgen is het nu ook al nodig om aan de rookmeldersverplichting te voldoen, vandaar de categorie.
 • In deel B en C is een nieuwe rubriek toegevoegd: 'andere veiligheids- en gezondheidsrisico'. Hier is enkel een categorie III-gebrek mogelijk. Vaak gaat het om zaken die geen rechtstreekse link hebben met een gebrek en zal er doorgaans een vaststelling nodig zijn van een expert.
 • Het water aan de gootsteen moet nu ook drinkbaar zijn (leidingwater of attest en geen loden leidingen). Dit is een gebrek van categorie III
 • Verwarming: momenteel moet de plaatsing van een vast verwarmingsapparaat mogelijk zijn (in zelfstandige woningen). In de nieuwe regeling moet een vast verwarmingsapparaat aanwezig zijn in minimaal een leefkamer (categorie III). De mogelijk om er een te plaatsen volstaat dus niet.
 • Energetische prestatie: momenteel moet er aan de dubbelglas- en dakisolatieverplichting voldaan worden. Het nieuwe technisch verslag voorziet een terugvalpositie in het geval er een EPC is met een voldoend laag kengetal (afhankelijk van type woning). Voor dakisolatie is dit nu al sinds 1/1/2020. Nieuw is ook dat (in het geval er geen EPC is of de score voldoet niet), men zal moeten aantonen dat er effectief dakisolatie is om een quotatie te vermijden. Momenteel wordt dit niet gequoteerd als de aanwezigheid niet vast te stellen is.
 • Specifiek voor studentenkamers: de fietsenberging is niet meer verplicht, net zo min als de aanwezigheid van een gemeenschappelijke leefruimte.
 • Voor kamers is er enkel een verplichting voor dubbele beglazing. Er is geen dakisolatieverplichting. Een terugvalpositie naar EPC-score bestaat ook niet, aangezien er geen EPC's voor kamers worden afgeleverd.
 • Nog specifiek voor kamers is de wijziging van de toewijzing van gebreken en overschrijding van de objectieve bezettingsnorm in gemeenschappelijke functies. Aangezien er niet meer met strafpunten wordt gewerkt, werd de werkwijze aangepast. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende conforme functies zijn voor de objectieve bezettingsnorm van de woning. De exacte en uitgebreide manier van toewijzen zal terug te vinden zijn in het nieuwe technisch handboek, dat in de tweede helft van dit jaar opgeleverd zal worden.


Registreer tijdig uw huurcontract

Door uw huurcontract te laten registreren, krijgt het een 'vaste datum'. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract 'bindend wordt voor derde partijen'. Iedereen moet het respecteren, ook zij die het niet ondertekend hebben.

BESCHERMING VAN DE HUURDER
Als de eigenaar de woning die u huurt en die u als hoofdverblijfplaats gebruikt, wil verkopen, dan moet de nieuwe eigenaar het geregistreerde huurcontract respecteren.

BESCHERMING VAN DE VERHUURDER
Als u als eigenaar het huurcontract van een woning (die u als hoofdverblijfplaats verhuurt) registreert, dan moet de huurder een opzegtermijn naleven om dat contract te beëindigen.

WIE MOET HET HUURCONTRACT LATEN REGISTREREN?
1 Voor een gebouw dat alleen voor bewoning bestemd is, moet de verhuurder, m.a.w. de eigenaar, het huurcontract verplicht laten registreren. Hij moet dat doen binnen de twee maanden na de ondertekening. Ook de huurder mag het huurcontract laten registreren, maar is daartoe niet verplicht.
2 Voor een gebouw dat gedeeltelijk of niet voor bewoning bestemd is, moet ofwel de eigenaar ofwel de huurder een huurcontact dat met een schriftelijke overeenkomst opgesteld is, verplicht laten registreren. Dat moet binnen de vier maanden na de ondertekening gebeuren.

Hebt u vragen over de registratie van een huurcontract via MyRent?
• Surf naar www.myrent.be
U vindt er meer uitleg, demo's, FAQ ...

• Stel uw vraag via het algemene contactformulier op
www.financien.belgium.be/nl/contact

• Bel naar het contactcenter van de FOD Financiën 0257 257 57 (gewoon tarief),
elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 17 uur

• Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding van FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/sites/default/files/20181213_MyRent_2018_redesign_nl.pdf

Wij helpen u bij de registratie van uw huurcontract. Aarzel niet ons te contacteren.
Huurwetgeving: nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2019

 • Er moet een duidelijk beeld gegevens worden van de totale huurprijs, inclusief alle kosten en lasten. Dit dient zowel in alle publiciteit als in de overeenkomst duidelijk te worden vermeld.
 • Om discriminatie tegen te gaan, mag men enkel relevante informatie opvragen bij de (potentiële) huurder. Dit kan gaan over de financiële toestand van de (potentiële) huurder, maar mag bijvoorbeeld niet over de gezondeheidstoestand gaan.
 • Enkele nieuwe verplichte vermeldingen zoals de exacte duur, de begindatum, de kosten, ... hebben tot doel de huurovereenkomst te verduidelijken en transparanter te maken.
 • Er komen duidelijkere regels over de renovatiehuurovereenkomst.
 • Er wordt een overzicht opgenomen in de huurovereenkomst aangaande de herstellingswerken ten laste van de huurder.
 • Wanneer dringende herstellingen nodig zijn, zal de huurder sneller aanspraak kunnen maken op een verminderde huurprijs (reeds vanaf 30 dagen).
 • Naast brandschade, zal de huurder ook een verzekering tegen waterschade moeten afsluiten.
 • De verhuurder heeft recht op een huurwaarborg van 3 maanden (ipv 2 maanden). De huurder heeft verschillende mogelijkheden om deze borg te stellen.
 • Bij het overlijden van de huurder heeft de verhuurder bijkomende mogelijkheden gekregen om het pand sneller vrij te krijgen of een regeling te treffen met de erfgenamen.
 • Eén van de grootste wijzigingen zien wij bij de verhuur van studentenkoten. Er wordt immers een volledig apart regime voor studentenhuur voorzien.
 • BRON: www.notaris.be


  Graag verwijzen wij u naar onderstaande website waar u de relevantie informatie kan raadplegen:

  https://www.woninghuur.vlaanderen